Category: Từ thiện

Cúng Dường Tam Bảo

Chùa Giác Huệ và Thầy xxx không dùng bất kỳ một tài khoản ngân hàng nào khác. Nếu quý vị muốn cúng dường, công đức về chùa Giác Huệ thì chỉ chuyển khoản vào một tài khoản duy nhất sau đây: TÀI KHOẢN CHÙA GIÁC HUỆ– Số tài khoản: – Tên tài khoản: – Ngân […]